Verksamhet

Aktiv i föreningen

Föreningens program och aktiviteter genomförs i ett antal arbetsgrupper, som arbetar självständigt under styrelsen.

Alla medlemmar är välkomna att delta aktivt i grupperna efter egen förmåga, ju fler aktiva desto mer kan vi uträtta! Om du har idéer och förslag är du välkommen att höra av dig till gruppernas kontaktperson eller till styrelsen.

Våra aktiva grupper