PLAN-gruppen

Huvuduppgift är att yttra sig i ärenden som rör exploatering av mark och vatten inom kommunen.

Här kan du läsa våra yttranden.

Kontakt

Pia Larsson
Tel: 070-819 95 87
E-post: pia_larsson@swipnet.se