Naturvårdsgruppen

Syfte är att arbeta med att öka kunskap om naturvärden och naturvård inom föreningen och följer utvecklingen inom kommunen på området.

Kontakt

Pia Larsson
Tel: 070-819 95 87
E-post: pia_larsson@outlook.com