Styrelsen 2022

Ordförande

Anders Berthling
Telefon: 0705-43 82 75
berthlinga(at)gmail.com

Sekreterare

Birgitta Nilsson
birnova2002(at)gmail.com

Kassör

Pia Larsson
Telefon: 036-18 59 79 / 0708-19 95 87
pia_larsson(at)outlook.com

Ledamöter

Sofia Lantz
Pia Larsson
Karin Falk Dreier
Magdalena Hellstedt

Ersättare

Maya Windefors
Birgitta Nilsson