Styrelsen

Styrelsen 2019, Naturskyddsföreningen i Jönköping

Ordförande Anders Berthling
Tel: 070-5438275
berthlinga(at)gmail.com

Vice ordförande Per-Olof Dahlin

Sekreterare Birgitta Nilsson
bir.nilsson(at)tele2.se

Kassör Pia Larsson
Tel: 036-18 59 79 / 0708-19 95 87
pia_larsson(at)swipnet.se

Ledamot  Jeanette Eld
Tel: 0393-400 32 / 076-048 50 40
eldjeanette(at)gmail.com

Ledamot  Fanny Berglund

Suppleanter
Magdalena Hellstedt
Sarah Forsén
Sofia Lantz.

Webbansvarig Åsa Rosén
Jönköping
asarosen(at)gmail.com

Styrelsen från vänster:
Anders Berthling, Sofia Lantz, Pia Larsson, Magdalena Hellstedt, Sarah Forsen, Birgitta Nilsson, Per-Olof Dahlin