Styrelsen 2023

Ordförande

Anna-Karin Holmér
Telefon: 0768-96 71 07
E-post: annakarin.holmer64@gmail.com

Sekreterare

Magdalena Hellstedt
E-post: merspa8@gmail.com

Kassör

Pia Larsson
Telefon: 036-18 59 79 / 0708-19 95 87
E-post: pia_larsson@outlook.com

Ledamöter

Pia Larsson

Karin Falk Dreier

Magdalena Hellstedt

Maya Windefors

Ersättare

Birgitta Nilsson

Martin Almberger

Anders Berthling