Om oss

I Naturskyddsföreningen Jönköping arbetar vi med natur- och miljöfrågor på lokal nivå. Vi sprider kunskap, skapar opinion och upplever naturen. Med kunskap och glädje skapar vi ett miljövänligare Jönköping.

I Jönköpings kommun finns tre kretsar (lokalföreningar) Jönköping, Bankeryd och Huskvarna-Gränna. Jönköpingskretsen har ca 1370 medlemmar.

Vision

Ett samhälle anpassat efter naturens och människans förutsättningar

Mål

  • Känslan för naturen – vi verkar för att väcka och underhålla kärleken till naturen
  • Opinionsbildning – vi verkar för att väcka opinion i frågor som rör natur- och miljöfrågor
  • Bevakning och påverkan – vi bevakar och påverkar framförallt lokala beslut rörande naturskydd och miljövård

Föreningens stadgar (pdf)

Läs mer om vårt arbete och hitta kontaktpersoner i våra arbetsgrupper.