Om oss

I Jönköpings kommun finns tre kretsar (lokalföreningar) Jönköping, Bankeryd och Huskvarna-Gränna.

Jönköpingskretsens verksamhetsområde omfattar västra delen av Jönköpings kommun bestående av församlingarna Sofia-Järstorp, Kristina-Ljungarum, Bottnaryd, Mulseryd, Angerdshestra, Norrahammar, Barnarp, Månsarp och Norra Unnaryd. Kretsen har ca 1370 medlemmar.

Vision

Ett samhälle anpassat efter naturens och människans förutsättningar

Mål

  • Känslan för naturen – vi verkar för att väcka och underhålla kärleken till naturen
  • Opinionsbildning – vi verkar för att väcka opinion i frågor som rör natur- och miljöfrågor
  • Bevakning och påverkan – vi bevakar och påverkar framförallt lokala beslut rörande naturskydd och miljövård

Så arbetar vi

Känslan för naturen

Vi anordnar aktiviteter med syfte att väcka och värna intresset för naturen, exempelvis slåtter på Tabergs äng och deltar i Miljövänliga Veckan. Vi arrangerar föredrag, studiecirklar, filmvisning mm. Vissa aktiviteter sker i samverkan med andra, till exempel Studiefrämjandet, då Naturskyddsföreningen är en av dess medlemsorganisationer.

Opinionsbildning

Vi deltar i publika evenemang, skriver insändare och gör uttalanden i aktuella miljörelaterade frågor. Det finns ett stort engagemang för gröna konsumentfrågor och vi deltar i exempelvis rikstäckande aktiviteter som Miljövänliga Veckan. Vi bevakar Bra Miljöval.

Bevakning och påverkan

Vi reagerar och svarar på planfrågor och remissärenden i kommunen, samt är representerade i exempelvis Naturvårdsgruppen i Jönköpings kommun.

Föreningens stadgar (pdf)

Läs mer om hur vi jobbar och hur du kan bidra.