KLIMAT-gruppen

Huvudsyftet att lyfta frågor som rör klimatförändringar.

Kontakt

Agnes Vungi
Tel: 076-876 96 66
E-post: agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se