KLIMAT-gruppen

Klimatgruppen anordnar träffar med föreläsningar eller studiecirklar om aktuella klimatfrågor.

Lokal: Studiefrämjandet, Rosenborgsgatan 6 i Jönköping.

Information om datum och ämnen kommer via medlemsbrev och Facebook.

Kontakt: Anders Berthling eller Magdalena Hellstedt