SKOJ – Samverkan KlimatOmställning Jönköping

SKOJ är ett nätverk inom Naturskyddsföreningen som syftar till att sprida kunskap och engagemang kring klimatomställningen. Nätverket vill sträva efter att inspirera till handling, både för individ, kommun och företag.

Vill du agera aktivt för att hejda klimatförändringarna eller verka kreativt för klimatomställningen så är du varmt välkommen till nätverket.

Kontaktperson Karin Dreier