Kretsinfo

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Jönköping
I Jönköpings kommun finns tre kretsar (lokalföreningar) Jönköping, Bankeryd och Huskvarna-Gränna. Kretsarna samarbetar bland annat genom ett gemensamt program. Här finns kontaktpersoner för de tre kretsarna.

Jönköpingskretsens verksamhetsområde omfattar västa delen av Jönköpings kommun bestående av församlingarna Sofia-Järstorp, Kristina-Ljungarum, Bottnaryd, Mulseryd, Angerdshestra, Norrahammar, Barnarp, Månsarp och Norra Unnaryd. Kretsen har ca 1370 medlemmar.

VISION
Ett samhälle anpassat efter naturens och människans förutsättningar

MÅL
Känslan för naturen – vi verkar för att väcka och underhålla kärleken till naturen

Opinionsbildning – vi verkar för att väcka opinion i frågor som rör natur- och miljöfrågor

Bevakning och påverkan – vi bevakar och påverkar framförallt lokala beslut rörande naturskydd och miljövård

HUR VI ARBETAR
Känslan för naturen – vi driver verksamhet i olika programpunkter med syfte att väcka och värna intresset för naturen, exempelvis slåtter på Tabergs äng och deltar i Naturvänliga Veckan. Vi arrangerar studiecirklar, filmvisning mm.  Barn- och familjegruppen Natursnokarna har regelbundna träffar. Genom Tabergs Gruvguider arrangerar vi gruv- och fladdermusvisningar i Taberg.

Opinionsbildning – vi deltar i publika evenemang, skriver insändare och gör uttalanden i aktuella miljörelaterade frågor. Det finns ett stort engagemang för gröna konsumentfrågor och vi deltar i exempelvis rikstäckande aktiviteter som Miljövänliga Veckan. Vi bevakar Bra Miljöval. Under 2014 finns planer på att börja jobba aktivt med kemikaliefrågor.

Bevakning och påverkan – vi reagerar och svarar på planfrågor och remissärenden i kommunen, samt är representerade i exempelvis Naturvårdsgruppen i Jönköpings kommun. Arbetsgruppen Rocksjön värnar om naturreservatets värde och status.

AKTIV I FÖRENINGEN
Föreningens program och aktiviteter genomförs i ett antal arbetsgrupper, se nedan, som arbetar självständigt under styrelsen. Alla medlemmar är välkomna att delta aktivt i grupperna efter egen förmåga, ju fler aktiva desto mer kan vi uträtta! Om du har idéer och förslag är du välkommen att höra av dig till gruppernas kontaktperson (som du hittar under respektive grupp) eller direkt till styrelsen.