Kretsen

I Jönköpings kommun finns tre kretsar (lokalföreningar) Jönköping, Bankeryd och Huskvarna-Gränna.

Jönköpingskretsens verksamhetsområde omfattar västra delen av Jönköpings kommun bestående av församlingarna Sofia-Järstorp, Kristina-Ljungarum, Bottnaryd, Mulseryd, Angerdshestra, Norrahammar, Barnarp, Månsarp och Norra Unnaryd. Kretsen har ca 1370 medlemmar.

Vision

Ett samhälle anpassat efter naturens och människans förutsättningar

Mål

  • Känslan för naturen – vi verkar för att väcka och underhålla kärleken till naturen
  • Opinionsbildning – vi verkar för att väcka opinion i frågor som rör natur- och miljöfrågor
  • Bevakning och påverkan – vi bevakar och påverkar framförallt lokala beslut rörande naturskydd och miljövård

Så arbetar vi

Känslan för naturen

Vi driver verksamhet i olika programpunkter med syfte att väcka och värna intresset för naturen, exempelvis slåtter på Tabergs äng och deltar i Naturvänliga Veckan. Vi arrangerar studiecirklar, filmvisning mm.  Barn- och familjegruppen Natursnokarna har regelbundna träffar. Genom Tabergs Gruvguider arrangerar vi gruv- och fladdermusvisningar i Taberg.

Opinionsbildning

Vi deltar i publika evenemang, skriver insändare och gör uttalanden i aktuella miljörelaterade frågor. Det finns ett stort engagemang för gröna konsumentfrågor och vi deltar i exempelvis rikstäckande aktiviteter som Miljövänliga Veckan. Vi bevakar Bra Miljöval. Under 2014 finns planer på att börja jobba aktivt med kemikaliefrågor.

Bevakning och påverkan

Vi reagerar och svarar på planfrågor och remissärenden i kommunen, samt är representerade i exempelvis Naturvårdsgruppen i Jönköpings kommun. Arbetsgruppen Rocksjön värnar om naturreservatets värde och status.

Engagera dig i föreningen

Föreningens program och aktiviteter genomförs i ett antal arbetsgrupper, se nedan, som arbetar självständigt under styrelsen. Alla medlemmar är välkomna att delta aktivt i grupperna efter egen förmåga, ju fler aktiva desto mer kan vi uträtta! Om du har idéer och förslag är du välkommen att höra av dig till gruppernas kontaktperson (som du hittar under respektive grupp) eller direkt till styrelsen.