Från enfald till mångfald

I sommar adopterar vi en yta vid Rödjorna / Hallby, där kommunen också kommer att anlägga ett biparadis. 

I samarbete med Botaniska föreningen kommer vi att inventera och bekämpa invasiva arter, framför allt blomsterlupin och kanadensiskt gullris.

Genom att ta bort invasiva växter möjliggör vi för andra arter att breda ut sig och gynna biologiska mångfald och vilda pollinerande insekterna.

Första träffen på plats sker lördagen den 29 juni – välkommen!

Tid: 09:00–ca 13:00. Du är med den tid du kan, orkar och vill.

Plats: Vi träffas vid parskeringen / grusplanen mittemot Axamo gocartbana och går därifrån. Om du kommer senare, se karta nedan var ytan ligger.

Ta med: fika/matlåda efter önskemål och gärna spade och trädgårdshandskar om du har. Vi tar också med utrustning för utlån.

Anmälan: Bra, men inte nödvändigt, till e-post jonkoping@naturskyddsforeningen.se

Vägbeskrivning: Dunkehallavägen från Jönköping C till Dalvik, fortsätt förbi Klämmestorps ridhus. Vid T-korset, sväng vänster mot Axamo och kör ca 1 kilometer. I höjd med gocart-banan finns möjlighet att parkera på höger sida om vägen.