ROCKSJÖ-gruppen

Arbetar med att framhålla Rocksjöns värde som naturområde.

Kontakt

Anna Madsen
Tel: 036-16 88 87
E-post: anna_madsen@hotmail.com