KEMIKALIE-gruppen

Arbetar med frågor kring kemikalier och miljögifter.

Kontakt

Charlotta Törnvall Holm
Tel: 070-379 03 53
E-post: charlottaholm@hotmail.com