Valet 2014

PRESSMEDDELANDE 2014-08-26

Lokala miljöfrågor inför valet
Naturskyddsföreningens tre kretsar inom Jönköpings kommun (Bankeryd, Jönköping och Huskvarna-Gränna) har konstaterat ett bristande intresse för lokala miljöfrågor i den aktuella valdebatten. För att försöka öka intresset har kretsarna formulerat några aktuella frågor till de politiska partierna representerade i kommunfullmäktige i avsikt att publicera svaren.

Partierna har fått två månader på sig att svara på sex frågor. Av åtta partier har sex svarat.
Vi har valt att överlämna svaren till media för fritt förfogande utan bearbetning eller egna kommentarer. Vi kommer också att publicera svaren på föreningarnas webbsidor och i sociala media.

För naturskyddsföreningarna i Jönköping, Huskvarna/Gränna och Bankeryd

Jeanette Eld / Jan-Olof Berlin / PerJonas Andersson

Eventuella frågor besvaras av Inga-Britt Fälth, Bankerydskretsen
E-postadress inga-britt.falth@hotmail.com

 Länkar till svar 1) PRESSMEDDELANDE 2014-08-26   2) Miljöpartiet de gröna  3) Centerpartiet