Miljövänliga Veckan 2011

Fisk och Skaldjur
Anti Scampi kampanjen

Jätteräkor (Scampi) är en av världens i särklass värsta miljöbovar. Det vanligaste är att jätteräkorna kommer från Sydostasien där de odlats i stora bassänger. För att göra plats för bassängerna skövlar företagen livsviktig mangroveskog. Fiskar och andra skaldjur som lever i skogen försvinner eller dör. Lokalbefolkningen som tidigare kunde livnära sig på fisket lämnas utan försörjningsmöjligheter. I räkodlingarna frodas också bakterier och sjukdomar eftersom räkorna lever så tätt. Därför får räkorna antibiotika och doppas i giftiga kemikalier för att ”tvättas”. Efter ett par år går det inte att odla jätteräkor på samma plats på grund av alla miljögifter som använts och släppts ut. Då flyttar räkodlingarna vidare till nästa plats och lokalbefolkningen lämnas kvar i en totalt havererad miljö.  
ASC_2011_PA021905 ASC_2011_PA021907