Program

2016

Trekretsprogrammet 2016

18 februari   Kemikaligruppen: En ekobonde berättar om sin verksamhet
10 mars        Kemikaligruppen: Föreläsning
17 mars         Årsstämma med Jönköpingskretsen
7 april           Kemikaliegruppen: Om mikroplaster i Vättern
9 april           Natursnokarna vårspanar
16 april         Fagning av ängen på Tabergs västra topp
23 april         Teaterföreställning på Spira – Grismanifestet
23 april         Länsförbundsstämma
28 april         Medlemsmingel
12 maj           Kemikaliegruppen: Föreläsning
28 maj           Natursnokarna håvar i Rocksjön
10 juni           Nattskärra, aftonspaning vid Granarpssjön
19 juni           De vilda blommornas dag
6 augusti       Slåtter på Tabergsängen
20 augusti     Regional upptakt inför Miljövänliga veckan
27 augusti      European Bat Night
3 september  Bergets dag i Taberg kl. 10
21 september   Medlemsmingel
24 september   Natursnokarna spanar efter fladdermöss
1 – 9 oktober   Miljövänliga veckan, v 40
12 november   Natursnokarna höstspanar
20 november  Julmarknad på Ingaryd
10 december   Strömsbergs julmarknad

De tre kretsarna i Jönköpings kommun består av

  • Bankeryd
  • Jönköping
  • Huskvarna – Gränna

Vi har ett gemensamt program. Du är som medlem välkommen till varje arrangemang, oavsett vilken krets som är ansvarig. Bjud gärna med vänner och bekanta, även om de ännu inte är medlemmar i Naturskyddsföreningen.

Vi inbjuder även till arrangemang utöver vad som anges i programmet. Detta annonseras tillsammans med programändringar och andra påminnelser under ”Föreningskontakten” i Jönköpingsposten.

Kontaktpersoner i de tre kretsarna

BANKERYD

PerJonas Andersson, 0736-79 73 40 | perjonasandersson(at)hotmail.com
Agneta Brasch, 036-37 86 76 | agneta.brasch(at)telia.com
Inga-Britt Fälth, 036-37 77 36 | inga-britt.falth(at)hotmail.com

HUSKVARNA

Jan-Olof Berlin, 036-13 84 83
Anders Berlin, 036-535 31 | berlin.anders(at)telia.com
Bengt Ohlsson, 036-14 41 38

GRÄNNA SKOGSGRUPP

Claes Hellsten, 0390-500 84, 036-10 23 34 | grannaskog(at)gmail.com

GRÄNNA

Anders Berntsson, 036-523 25

JÖNKÖPING

Elin Ram, 0730-65 71 14 |  a.elin.ram(at)gmail.com
Pia Larsson, 0708-19 95 87 |  pia_larsson(at)swipnet.se
Jeanette Eld, 0760-48 50 40 | eldjeanette(at)gmail.com
E-post: jonkoping.krets(at)naturskyddsforeningen.se

TABERG

Gruvgården, 036-642 23

ROCKSJÖGRUPPEN

Anna Madsen, 036-16 88 87